Olen Mila, kotoisin Kouvolan alueelta ja 

nykyinen asuinpaikkani on Helsingissä.

Koulutustaustani on Muotoilija AMK, 

erikoistunut vanhojen tyylisuuntien 

sisustusarkkitehtuuriin ja 

kalustesuunnitteluun.

Teen sisustussuunnitelmia vanhoihin 

interiööreihin 1700-luvulta 1970-luvulle, 

perinteisin menetelmin ja materiaalein. 

Toimialueenani on koko Suomi.